Ngày 1/9, Sở Du lịch phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Thuyền Sài Gòn đã khai trương tuyến du lịch đường thủy nội đô kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.

Một số hình ảnh về buổi lễ khai trương tuyến du lịch đường thủy nội đô kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè:

Ảnh lễ khai trương tour du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ảnh lễ khai trương tour du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ảnh lễ khai trương tour du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ảnh lễ khai trương tour du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ảnh lễ khai trương tour du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ảnh lễ khai trương tour du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ảnh lễ khai trương tour du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ảnh lễ khai trương tour du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ảnh lễ khai trương tour du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ảnh lễ khai trương tour du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ảnh lễ khai trương tour du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ảnh lễ khai trương tour du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ảnh lễ khai trương tour du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ảnh lễ khai trương tour du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ảnh lễ khai trương tour du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ảnh lễ khai trương tour du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ảnh lễ khai trương tour du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ảnh lễ khai trương tour du thuyền trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.