Du ngoạn trên thuyền buổi sáng

30.000 VNĐ

Thời gian: 8h-14h hằng ngày
Loại thuyền: Thuyền qui
Địa điểm: Bến Q1