Thẻ bài viết saigon boat


Trip on Nhieu Loc - Thi Nghe by Phoenix Gondola boat
Thư viện ảnh

ẢNH LỄ KHAI TRƯƠNG TUYẾN DU LỊCH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐÔ KÊNH NHIÊU LỘC – THỊ NGHÈ

Sở Du lịch phối hợp với Sở Giao thông Vận tải TPHCM và Công ty Thuyền Sài Gòn đã khai trương tuyến du lịch đường thủy nội đô kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè tại bến du thuyền quận 1 dưới chân cầu Thị Nghè 1. Đây là sản phẩm du lịch đường thủy nội đô mới được TPHCM triển khai thực hiện.

Xem thêm
logo