Hình ảnh SaiGonBoat View

Liên hệ

* Bến thuyền số 1: Công viên Hoàng Sa, đối diện số 1, đường Hoàng Sa, phường Đakao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
* Bến thuyền số 2: Công viên Hoàng Sa, đối diện số 671, đường Hoàng Sa, phường 7, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Email: sales@saigonboat.com
Số điện thoại:
* Bến Q1: 08 3911 8987
* Bến Q3: 08 3526 0991
Hotline: 0902 53 63 91 ( Ms Ân)
booking@saigonboat.com
Website:
http://saigonboat.com

Book Now